האם מותר לבן לשבת במקום אביו בבית הכנסת כאשר האב שינה את מקומו?

 

 

 

היש במקום ישיבתו של האב קדושה או שזה חלק מגדר חיוב מורא הבן מאביו?

האם התשובה לשאלה זו מושפעת מ"מראית העין" של הציבור ופרשנותו למצב שכזה? 

 

תאריך: 
07/04/13 כ"ז ניסן התשע"ג
x

Audio Playlist