היה הציבור קורא ק"ש בליל הזכרון לחללי מע' ישראל, היש עליהם לעמוד בהישמע הצפירה?

כיצד התפתחה הנורמה ברמה כמעט דתית לעמוד בשעת הצפירה למרות שהחוק אינו מחייב זאת?

האם ישנו חיוב מבחינת הנוהג לעמוד בשעת הצפירה למי שהוא אוכל או שוכב על מיטתו? 

באלו נסיבות חייבים לעמוד בשעת הצפירה עפ"י שיקולים הלכתיים כולל למניעת חילול השם?

 

תאריך: 
16/04/13 ו' אייר התשע"ג
x

Audio Playlist