האם מותר לקרוא שם בנו כשם אביו גם בחיי האב?

 

 

 

היש לחשוש בנסיבות אלו שהינו עובר על "מורא אביו"?

באלו תנאים יכול הבן להזכיר שם אביו? 

 

תאריך: 
23/04/13 י"ג אייר התשע"ג
x

Audio Playlist