מדוע לשיטת יהודי אשכנז כשמגיע ש"צ ל"גאל ישראל", אומר "ישראל" בלחש ?

 

 

האם עניית "אמן" אחר ברכת "גאל ישראל" פוגעת בעקרון של הסמכת גאולה לתפילה?

לפי מסורת יהודי תימן, היש לומר "אמן" אחר ברכת "גאל ישראל"?

מהי מעלת הקהל שמקפיד שלא לנטות ימינה או שמאלה ממסורת אבותיהם והוראות מרא דאתרא שלהם?

תאריך: 
27/05/13 י"ח סיון התשע"ג
x

Audio Playlist