דילוג לתוכן העיקרי

פירות הגדלים בעציצים על המרפסת, האם נאסרים משום עורלה ?

האם דין הפירות לגבי איסור עורלה משתנה בהתאם לסוג העציצים בהם הם גדלים?

כאשר יעבירו העצים עם גוש העפר מהעציץ לשתילה ע"ג הקרקע, מאיזה שלב ימנו את שנות העורלה ?