דילוג לתוכן העיקרי

שו"ת מאכלות אסורות

  1. מה מקור הרמב״ם בנוגע לחיוב חליטה ומדוע אין איזכור לכך בגמרא? (הרי מעשים שבכל יום שמבשלים בשר) האם זו חומרא או חובה מן הדין? הרי בגמרא יש מושג של ״חמר בשר״ שמותר באכילה
  2. האם בדיעבד ניתן להקל לאכול בשר שבושל ללא חליטה? (בפרט באירועים או במקומות ציבוריים).
  3. בשר שנמלח בבית השחיטה, מתי נכון לחות כן לחתיכות, לפני החליטה או לאחר החליטה?
  4. בשר טחון שנצלה, האם בדיעבד מותר באכילה?
  5. האם אדם מקיים מצוות עשה כשאוכל בשק לאחר שחיטה?
Subscribe to מאכלות אסורות