דילוג לתוכן העיקרי

ממרח אבוקדו על קרקר (מציה), היש לברך עליו "שהחיינו" כעל כל פרי שנתחדש?

על פי נקבע המבחן של "צורת הפת" כדי לדעת מהי הברכה שיש לברך על מיני מאפה מסויימים?

ברך "שהחיינו" לאחר שברך על הקרקר, היש לחוש להפסק היות ואיננה ברכת נהנין?