האם רשאים לערוך חופה וקידושין ליל צום י"ז בתמוז?

מי שלא קיים מצוות פו"ר, האם רשאי לישא אשה בתקופת "בין המצרים"?

היש קשר בין אמירת "עננו" ליל הצום לבין ההימנעות מן הנישואין?

היש לאסור הנישואין מחשש מידת הדין המתוחה בימים אלו?

תאריך: 
23/06/13 ט"ו תמוז התשע"ג
x

Audio Playlist