דילוג לתוכן העיקרי

ימי בין המצרים-ברך "בורא פרי העץ" על פרי חדש, האם יאכל הפרי ולא יברך "שהחיינו"?

היעלה על הדעת לבטל מצווה מכח המנהג שלא לברך "שהחיינו" בימים אלו?

מת אביו והינו בנו היחיד חייב מהדין לברך "ברוך דיין האמת" ו"שהחיינו". כיצד ניתן, איפוא, להסביר המנהג שלא לברך "שהחיינו" בימים אלו?

The website encountered an unexpected error. Please try again later.