המוזמן לחתונה שיש חשש שאינה עפ"י דת משה וישראל, מה עליו לעשות?

כיצד יש להתייחס למנהג הפושה גם בקרב כלות מהמגזר הדתי המתעקשות לומר לחתן: "הרי אתה מקודש לי"? 

תאריך: 
04/07/13 כ"ו תמוז התשע"ג
x

Audio Playlist