מהו המנהג הקדום של יהודי תימן בט' באב ביחס להנחת תפילין, ברכת כהנים?

האם המנהגים המאוחרים להניח תפילין וברכת כהנים רק בתפילת מנחה, אינם פוגעים בעקרון שמנהג אינו יכול לבטל מצווה?

תגיות: 
תאריך: 
18/07/13 י"א אב התשע"ג
x

Audio Playlist