דילוג לתוכן העיקרי

לא יכול לקיים צוואת אביו לשמור על המשך תפקוד בית הכנסת מחמת זקנתו, היש עליו להתיר הצוואה?