האם כוחו של שטר ישן מאד שהוצג בבי"ד יפה לחייב הלווה להשיב סכום ההלוואה למלווה?

אלו בדיקות וחקירות צריך לבצע ביה"ד ע"מ לוודא שאין חשש לרמאות בשיהוי השטר ע"י המלווה תקופה בלתי סבירה?

תאריך: 
23/07/13 ט"ז אב התשע"ג
x

Audio Playlist