האם רשאית מינקת שיש לה גודש חלב לשאוב חלב שלא מיועד לתינוק לאותה שבת?

לשיטת הרמב"ם שפסק שמלאכה שאינה צריכה לגופה אסורה מדאורייתא, האם תהיה פעולה זו אסורה? באלו נסיבות יותר לה לאשה לבצע פעולה זו ובאלו נסיבות תאסר עליה בצוע פעולה זו בשבת?

תגיות: 
תאריך: 
14/08/13 ח' אלול התשע"ג
x

Audio Playlist