האם "העלאת" היצירה לרשת האינטרנט (יוטיוב), פירושה שהבעלים הפקירו לכל את יצירתם?

מהן הדרישות ההלכתיות ובאלו נסיבות תיחשב פעולה מסויימת כסילוק הבעלות מהנכס שלהם?

תאריך: 
27/08/13 כ"א אלול התשע"ג
x

Audio Playlist