הוריש לו אביו ספר תורה, האם חייב בכל זאת לכתוב או לרכוש ס"ת?

היש הבדל בין חובתו של המלך לכתוב ס"ת למרות שהניחו לו אבותיו לבין חובתו של ההדיוט באותם נסיבות?

אם התכלית של כתיבת ס"ת היא: "שימה בפיהם", מה לי בכתיבה ומה לי בקבלת ס"ת במתנה או בירושה?

תאריך: 
29/08/13 כ"ג אלול התשע"ג
x

Audio Playlist