פרגולה שהקורות שלה מחוברות לעמודים במסמרים ופסי ברזל, האם כשרה לסוכה עפ"י שיטת ה"חזון איש"?

מהו מקור החומרה של שיטת ה"חזון איש" הפוסלת סוכה שהסכך נשען על "מעמיד" המקבל טומאה?

באלו נסיבות מחמירה שיטת הרמב"ם לפסול את הסוכה יותר משיטת ה"חזון איש"?  

תגיות: 
תאריך: 
03/09/13 כ"ח אלול התשע"ג
x

Audio Playlist