האם רשאים להתענות ולצום בערב יום הכיפורים?

היש לערב יוה"כ מעמד הלכתי מיוחד ברמה של מועד זוטא?

ווידוי במנחה ערב יוה"כ, האם על הש"צ לחזור ולהתוודות לאחר תפילת הלחש?

תאריך: 
13/09/13 ט' תשרי התשע"ד
x

Audio Playlist