היש חובה לקרוע על חכם גדול שנסתלק לבית עולמו?

 

מהם ההבדלים בדיני קריעה על חכם שנפטר לבין חובת הקריעה על אדם כשר שנפטר?

"ונהגו שלא לקרוע על אדם כשר שנפטר", היש תוקף למנהג זה שלמעשה מבטל הלכה?

 

המברכים "דיין האמת" בעת הקריעה מאוחר יותר מעת השמועה, האם יפה הם עושים?

תאריך: 
09/10/13 ה' חשון התשע"ד
x

Audio Playlist