קריאת ההפטרה, כיצד- מתנ"ך שלם כמנהג הספרדים או מספר כתוב על קלף כמנהג האשכנזים או מספרי הפטריות כמנהג יהודי תימן?

תאריך: 
21/10/13 י"ז חשון התשע"ד
x

Audio Playlist