"המודה במקצת חייב שבועה", האם רשאי בי"ד לכפות פשרה ולמנוע שבועה בכל מקרה?

תאריך: 
27/10/13 כ"ג חשון התשע"ד
x

Audio Playlist