מי שכספי הפנסיה שלו מושקעים במניות ואג"ח של גופים שאין להם התר עסקה, היש לו לחשוש לאיסור רבית?

מהי דרגת האיסור בהכנסות מרבית המתקבלות מהשקעות המתנהלות ע"י חב' בטוח, קרנות השקעה וכד'?  

 

המשקיע בגופים שהכנסותיהם נובעות מעבירות כגון: חילול שבת וכיו"ב, האם נחשב כ"מסייע בידי עוברי עבירה"?

תגיות: 
תאריך: 
20/11/13 י"ז כסלו התשע"ד
x

Audio Playlist