נר חנוכה שהודלק בבית הכנסת, האם רשאים להעבירו ולהציבו במקום אחר בביהכ"נ?

 

 

מהם המשמעויות ההלכתיות הנובעות מהכלל: "הדלקה עושה מצווה ואין הנחה עושה מצווה"?

תאריך: 
03/12/13 ל' כסלו התשע"ד
x

Audio Playlist