אשה שמסרה לבנה כספים שנדרה לביהכ"נ, האם רשאי הגבאי להנפיק קבלה בגין תרומה ע"ש של הבן?

תאריך: 
04/12/13 א' טבת התשע"ד
x

Audio Playlist