האם ניתן לתבוע חוב לאחר עשרות שנים אף מיורשי החייב?

 

 

חייב שהיה קטין בעת יצירת שטר החוב, האם יחול שעבוד על נכסיו?

תאריך: 
06/12/13 ב' טבת התשע"ד
x

Audio Playlist