האם חייב בי"ד בקהילה יהודית למול קטן שהוריו מסרבים לקיים בו מצוות ברית המילה?

 

מהי מעלתה המיוחדת של מצוות ברית המילה שדורות של עם ישראל מסרו נפשם עליה?

 

מה עלולה לגרום, אף ברמה הלאומית, התערבותו של בג"ץ בשאלת קיומה של מצווה זו?

תאריך: 
22/12/13 י"ט טבת התשע"ד
x

Audio Playlist