פרי הארץ שאינו נמנה עם 7 המינים, האם קודם לפרי חו"ל שנמנה עם 7 המינים?

היש חובה לאמר בברכה: "ונאכל מפריה ונשבע מטובה" שהרי יש בזה לכאורה זילות בשבח הארץ?

תגיות: 
תאריך: 
15/01/14 י"ד שבט התשע"ד
x

Audio Playlist