דילוג לתוכן העיקרי

בצע בסכום שקבל מחברו עסקה שונה ממה שנתבקש, מה חלקו בריווח או ההפסד שנוצרו בעסקה זו?