דילוג לתוכן העיקרי

האם רשאי לבטל חמץ ע"י שליח?

תוכן

הניתן להתייחס לביטול החמץ כהפקר המהווה אקט ממוני שניתן לבצע באמצעות שליח?

מהי עיקר המצווה של השבתת החמץ והאם יש לה דמיון למצוות שחייב בגופו? 

האם יוצא ידי חובת השבתת החמץ בלב בלא אמירה בפה?

 

 

תגיות

שליח לשכור פועלים, באלו נסיבות ישלים השליח מכיסו לפועלים?

תוכן

כיצד שליח ששינה משליחותו יכול לגרום לחיוב המשלח והרי זאת לכאורה עילה לביטול השליחות?

מכח איזה  דין ניתן לחייב השליח להשלים מכיסו את הפרשי השכר לפועלים?

על בסיס מה קבעה ההלכה בנסיבות מסוימות לחייב המעביד בשכר שהתחייב השליח לפועלים?

 

 

Subscribe to שליחות