היש סמכות לבתי דין קהילתיים לגזור גזירות או להנהיג מנהגים?

הנהגה שקבל עליו רב קהילה, היש לה תוקף המחייבת כ"א מבני הקהילה?

תאריך: 
29/01/14 כ"ח שבט התשע"ד
x

Audio Playlist