חלט הבשר במים רותחים כדבעי, האם רשאי לאכול החתיכה למרות שלא נמלחה?

חולה שאינו רשאי לאכול מלוח או צלוי, האם רשאי לאכול בשר חלוט שלא נמלח?

תגיות: 
תאריך: 
16/02/14 ט"ז אדר א' התשע"ד
x

Audio Playlist