האם רשאים לקשט קירות בית הכנסת או ההיכל בפסוקים מן התורה שאינם כוללים שם ה'?

תאריך: 
17/02/14 י"ז אדר א' התשע"ד
x

Audio Playlist