דילוג לתוכן העיקרי

האם רשאים לקשט קירות בית הכנסת או ההיכל בפסוקים מן התורה שאינם כוללים שם ה'?