אין לו מגילה כשרה, האם עדיף שיקרא עם ש"צ או יחזיק חומש תוך שמיעת הקריאה בלבד?

 

 

טעה הש"צ בקריאתו, היש לחשוש שהשומע יתקן אותו על בסיס המגילה הפסולה שהוא מחזיק?

תאריך: 
09/03/14 ז' אדר ב' התשע"ד
x

Audio Playlist