מה פשר המסורות השונות של פסוקי הפתיחה להפטרת פרשת 'זכור'?

האם מסורת בני תימן אינה תואמת את שיטתו של הרמב"ם?

תאריך: 
19/03/14 י"ז אדר ב' התשע"ד
x

Audio Playlist