דילוג לתוכן העיקרי

חלוקת נכסי ירושה שבוצעה בפועל שלא עפ"י הסכם שנחתם, האם רשאי אחד היורשים לחזור בו מהסכמתו?