דילוג לתוכן העיקרי

האם רשאי לדחות מצוות פדיון הבן משיקולים משפחתיים, כספיים וכיו"ב?