האם רשאי אדם להשהות בביתו ספר תורה?

תאריך: 
17/06/14 י"ט סיון התשע"ד
x

Audio Playlist