הנוהגים לקרוא קורח ומחצית חוקת עפ"י מסורת תימן הקדומה, רס"ג והרמב"ם-האם רק כשהפרשיות מחוברות? מהי ההפטרה הנקראת באותה שבת?

תאריך: 
18/06/14 כ' סיון התשע"ד
x

Audio Playlist