המעביר שיירי פירות שביעית לפח אשפה אורגנית, היש לו לחשוש לפגיעה בקדושת שביעית?

תאריך: 
09/07/14 י"א תמוז התשע"ד
x

Audio Playlist