כיצד רשאים המנחמים בכניסתם לומר לאבלים: "תנוחמו מן השמים" טרם שהאבל יפתח פיו כפי שנקבע בהלכה?

תאריך: 
08/08/14 י"ב אב התשע"ד
x

Audio Playlist