ס"ת שנפסל ולא ניתן לזהותו בתוך שאר ס"ת שבהיכל, כיצד ינהגו קהל המתפללים?

תאריך: 
11/08/14 ט"ו אב התשע"ד
x

Audio Playlist