האם רשאי בשבת לצאת עם מפתח הבית או שיש חשש לאיסור הוצ' לרשות הרבים היות ורוחב הדרכים מעל 16 אמה?

תאריך: 
24/08/14 כ"ח אב התשע"ד
x

Audio Playlist