דילוג לתוכן העיקרי

האם רשאים להדלות על הסוכה ענפי צמחים הנטועים בעציץ שאינו נקוב?