האם רשאי לשרות אתרוג נוקשה במים מעל 24 שעות ע"מ להדרו?

תאריך: 
08/10/14 י"ד תשרי התשע"ה
x

Audio Playlist