האם רשאים לענוד תליון שחקוקים עליו המילים: "שמע ישראל"?

תאריך: 
24/11/14 ב' כסלו התשע"ה
x

Audio Playlist