היש חובה לבער החמץ המושלך בגינות או לסמוך על אכילת העופות?

תאריך: 
06/03/15 ט"ו אדר התשע"ה
x

Audio Playlist