היש איסור לשמש מיטתו בחדר שיש בו מזוזה או ספרי קודש?

תאריך: 
10/03/15 י"ט אדר התשע"ה
x

Audio Playlist