דילוג לתוכן העיקרי

חיוב מזוזה לדר בפונדק בחו״ל; ערוב בבית חולים

לק"י ג כ"ב סיון תשע"ח
כבוד הרה"ג רצון ערוסי שליט"א
כנהר שלום
א) לא ראיתי שהתיחס רבנו לדר בפונדק בחוצה לארץ, האם לשטתו הדר בפונדק בחו"ל פטור מן המזוזה גם משלשים יום ואילך? נפק"מ בתי שיקום וכיוצ"ב שאין משכירים את הנכס.
ב) לאור המציאות שאפשר שבית חולים יעביר חולה מחדר לחדר (בפרט למחלקה אחרת), האם חולה בבית חולים יתחייב בערוב חצרות כדי לטלטל? ומה אם התברר לכאורה שישאר החולה באותה מחלקה ויש להניח שלא יועבר מהחדר "שלו"?
בכ"ר
שמעיה אפל

מלון בבעלות גוי שאין מזוזות מותקנות בחדרים, האם רשאים לשהות שם?

תוכן

מה ההבדל בין דינו של שוכר בית החייב במזוזה בכניסתו לבין דינו של הלן בפונדק שחיובו בא"י רק לאחר 30 יום?

השוכר "צימר" או המתאשפז בבית חולים בחו"ל, האם חייב מיידית במזוזה?

האם מותר לדרוש מבעל המלון שאינו יהודי להתקין מזוזות עבור אורחים יהודים?

האם מותר לעבוד בביתו של יהודי המסרב לקבוע מזוזות באותו בית?

תוכן

בידוע שמצוות המזוזה הינה חובת הדר, האם מקבל דירה בהשאלה יחשב לדייר לצורך חיובו במזוזה?

באלו נסיבות לא יתחייב הדר במצוות מזוזה למרות שבכל רגע לכאורה מבטל מצוות עשה?

האם ישנו הבדל בדין בין אדם שעובד באותו מקום ברציפות מידי יום ביומו לבין מי שעובד לסרוגין?

תגיות

מהי תכיפות הבדיקה של מזוזה בכניסה לבית משותף, האם דינה כמזוזת היחיד או כמזוזת הרבים?

תוכן

האם תבדק פעמיים בשבע שנים כמזוזת היחיד או פעמיים ביובל שנים כדין מזוזת הרבים?

מהו גדר "רבים" שנתכוונו חכמי ישראל בחובת בדיקת המזוזה, האם יש הבדל בין ציבור לאוסף של יחידים?

מדוע בחו"ל לא התקינו מזוזות בשערי חצרות למרות החובה ההלכתית?

האם מזוזה מהודרת שנכתבה ע"י סופר אשכנזי יר"ש כשרה גם ליהודי ספרדי?

תוכן

האם ניתן להכשיר בדיעבד למרות המחלוקת בין הרמב"ם ומרן לבין הרא"ש בקשר לכתיבת הפרשיות במזוזה?

מהם הגדרות של פרשה פתוחה או פרשה סתומה לפי השיטות השונות?

האם הפשרה שהציע הט"ז אשר על פיה נוהגים כיום מרבית הסופרים האשכנזיים מקובלת ע"י חכמי הספרדים?

Subscribe to מזוזה