דילוג לתוכן העיקרי

אל יתקשה אדם על מתו יותר מדאי', האם המגמה בתקשורת ובטקסים ציבוריים לעורר את הבכי ביום הזכרון סותרת הלכה זו?