דילוג לתוכן העיקרי

הכלים הערכיים שמעניקה תורת ישראל להתמודדות עם הרוע האנושי - פרשיות תזריע מצורע

תוכן

תזריע המצורע, שתי פרשות מחוברות. ובכן, כל אדם ואדם עלול לשאול איך אתה הרב יכול לחבר בין פרשיות כאלה ובין עצמו של היום הזה, יום השואה והגבורה? ובכן, תראו במה היהדות פוסקת. אישה כי תזריע וילדה זכר. אישה ואם היה נקבה תלד. איך מתייחסים לתופעה של הולדת זכר? של הולדת נקבה? איך מפתחים את הזוגיות בין אבא ובין אמא משזכו לולד זכר או נקבה? איך מתייחסים לילדים הקטנים? כשכל אחד ואחד הוא עולם בפני עצמו. כלומר, היהדות מטפחת את הטיפול בזוגיות, במשפחה, בהורות, בילדים, תוכנית שימת לב לכל נפש ונפש, כי כל נפש היא עולם ומלואו.

מהי עמדת ההלכה לתופעה של הדחקת זוועות השואה ע"י חלק ממדינות ארופה?

תוכן

שאל השואל מהי עמדת ההלכה או עמדת היהדות במובן הערכי, לא בתור קורבנות של השואה, ביחס לאותן מדינות כמו פולין עם החוק הפולני שמנסה לכרסם באחריות ביחס להשתתפות בשואה הנוראה. ועכשיו ליטא בדרך, ותכף כנראה עוד יהיו כאלה. אז השואל רוצה לשמוע את הבחינה הערכית והמוסרית וההילכתית לא רק בהיותנו עם שאנחנו הקורבן של השואה.

האם יש גם פן הלכתי בזכירת מאורעות השואה?

תוכן

מהי תכליתה של מצוות זכירת מעשי עמלק והאם חובה זו תקפה גם בימינו?

האם מצווה זו נכללת גם בחובת "והגדת לבנך"? 

מהי החשיבות הערכית והאמונית של מצוות הסיפור באימי הימים ההם, לחברה היהודית בכל דור ודור?

Subscribe to יום השואה